historia berättad av Anita Berger

Starten av Hemmestorp Södergård "vägförening"

I slutet av 1940 eller början av 1950-talet besökte min far, Nils Albin Nilsson en bekant som var chef på Papperscentralen i Malmö, där min far som hade cykelaffär var kund.
Chefen Mårtensson ägde det blå huset strax efter infarten från stora vägen ( 16 ) på vänster sida innan Hemmestorp Fure. Far blev förtjust i omgivningen och Mårtensson introducerade honom till Malte och Esther Nilsson ägarna till Hemmestorp Södergård. Far frågade o han kunde köpa en tomt för en sommarstuga, Malte svarade: " Nej "
Min far var alltid envis och kom tillbaka flera gånger med samma fråga. Till slut sa min far: " Där är ett stycke land som inte går att odla på och är ingen betesmark för djur " Då svarade Malte : " Du får köpa det, men måste köpa all mark mellan ravinerna " Det är nu Björnbärsvägen 17:3 (1), 17:4 (3), 17:5 (5)
Då området var för stort och dyrt för far så fick han två av sina bröder Algot Nilsson och Edvin (Albin) Nilsson att gå tillsammans med honom, 1955 skrevs kontraktet på. Lantmätaren mätte upp 3 lotter, ganska smala men långsträckta ( går ända ner till Rausings skog ) De tre bröderna drog lott om tomterna, Edvin drog 17:3, Nils (min far) 17:4 och Algot 17:5. Jag har ritningar (fars) av en arkitekt till en sportstuga 1955.
Algot och Edvin var yngre hade lediga helger, medan far som hade affär endast hade ledigt söndag och det tog längre tid för honom med bygget. Han bodde i tält under tiden med sin sambo Gudrun Andersson.
Anita Berger, USA