Hantering av råttgift m m

En medlems katt har insjuknat ett antal gånger och dött. Veterinären konstaterade med stor sannolikhet att den fått i sig råttgift. Vi vädjar därför till våra medlemmar att vid hanteringen av råttgift och andra gifter, vidta de åtgärder som krävs för att husdjur och andra djur inte skall komma i kontakt med giftet. 

Bredband / Fiber

Teleservice har installerat bredband/fiber i hela området.

Kommunalt vatten och avlopp
Sjöbo kommun har informerat styrelsen för Södergård om att framdragning av kommunalt vatten och avlopp planeras till perioden 2025-26.
Under förstudien kommer projektören besöka området och inventera befintliga va-anläggningar samt låta utföra geotekniska undersökningar.

Uthyrning av tippbart gallersläp
Vår medlem, Dick Flint, Blåbärsvägen 11, hyr ut sitt gallersläp till föreningens medlemmar för 150 kr per dygn. Notera att du hyr släpet som enskild, föreningen är alltså inte involverad i uthyrningen.
Flakmått inv : 2575X1500mm 
Totalvikt : 1000 kg
Lastvikt: 750 Kg
Telefon till Dick, 0708453217
Du hittar mer information med bilder på Facebook under rubriken Flints uthyrning.

 

Mötesplats Hemmestorp
Här är en länk till hemsidan.
Mycket läsvärt om du vill anordna fest eller aktiviteter mm.

http://hemmestorpsfure.se

Grönområden - vem som bestämmer över dessa
Här nedan är en sammanfattning av regler som avser fastighets/markägare och fastighetsägare.
Sammanställningen är hämtad ur informationshäfte från Riksförbundet Enskilda vägar (REV) där vår samfällighetsförening är medlem.

I ett område där det finns grönområden till exempel allmänning och fritomter är fastighets/markägaren ägare av dessa områden.
Träd är alltid att betrakta som fast egendom och ägs således av fastighets/markägaren. Föreningen ansvarar för förvaltningen av dessa grönområden och avgör i samråd med fastighets/markägaren hur marken ska skötas, till exempel vilka träd som ska tas ner. Enskilda fastighetsägare kan alltså inte ta saken i egna händer och avverka träd på allmänning/fritomt. Om enskild fastighetsägare ser behov av att ett eller flera träd behöver avverkas tas kontakt med föreningens styrelse som då hanterar frågan.