Ordförande                                           Kassör                                                  Sekreterare                                      

Peter Andersson                                 Kerstin Bagge                                  Katarina Klein
Blåbärsvägen 2                                                     Körsbärsvägen 12                                           Blåbärsvägen 14
275 63 Blentarp                                                     27563 Blentarp                                                27563 Blentarp
E-post: samfallighetsf@gmail.com           E-post: cherryoad777@gmail.com       E-post: katarinaklein@yahoo.se              Telefon: 0735080121                                           Telefon: 0767638080                                    Telefon:0767638080

 

Ledamot

Benny Elfgren
Blåbärsvägen 1
275 63 Blentarp
E-post: benny.elfgren@outlook.com
Telefon: 070 5832092

 

Tony Johansson
Tranbärsvägen 11
275 63 Blentarp
E-post -
Telefon: 076 3292216

Suppleant
 

Mikael Håkansson
Krusbärsvägen 10
275 63 Blentarp
E-post: gsx750es@hotmail.com
Telefon: 070 9927172

 

Linda Lindén
Krusbärsvägen 6
275 63 Blentarp
E-post: lindalinden288@gmail.com
Telefon: 073 0737080

Valberedning
 

Caroline Dahlström Nilsson
Sjöbovägen 29A
24762 Veberöd
E-post: 
Telefon: 070 4857333


.

Mikael Lindén
Krusbärsvägen 6
275 63 Blentarp
E-post: endurolinden@hotmail.com
Telefon: 046-81249

 

Föreningens revisorer

Jens Wagner
Blåbärsvägen 6

Stefan Svenson
Tranbärsvägen 3
275 63 Blentarp
E-post:
Telefon: 046-85531

Revisor suppleant
 

Lena Tolf
Blåbärsvägen 19
27563 Blentarp
E-post: lenatolf@gmail.com
Telefon: 0708462189