Ordförande                                           Kassör                                                  Sekreterare                                      

Claes Gannfelt                                     Kerstin Bagge                                   Katarina Klein
Blåbärsvägen 13                                                    Körsbärsvägen 12                                           Blåbärsvägen 14
275 63 Blentarp                                                      27563 Blentarp                                                 27563 Blentarp
E-post: samfallighetsf@gmail.com            E-post: cherryoad777@gmail.com        E-post: katarinaklein@yahoo.se
Telefon: 070 68058 60                                         Telefon: 0704401119                                      Telefon: 0767638080
 

Ledamot

Benny Elfgren
Blåbärsvägen 1
275 63 Blentarp
E-post: benny.elfgren@outlook.com
Telefon: 070 5832092
 

Tony Johansson
Tranbärsvägen 11
275 63 Blentarp
E-post -
Telefon: 076 3292216

Suppleant
 

Mikael Håkansson
Krusbärsvägen 10
275 63 Blentarp
E-post: gsx750es@hotmail.com
Telefon: 070 9927172
 

Linda Lindén
Krusbärsvägen 6
275 63 Blentarp
E-post: lindalinden288@gmail.com
Telefon: 073 0737080

Valberedning
 

Caroline Dahlström Nilsson
Sjöbovägen 29A
24762 Veberöd
E-post: 
Telefon: 070 4857333

.

Mikael Lindén
Krusbärsvägen 6
275 63 Blentarp
E-post: endurolinden@hotmail.com
Telefon: 046-81249
 

Föreningens revisorer

Peter Andersson
Blåbärsvägen 2
275 63 Blentarp
E-post: 
Telefon: 0045 53613650

Stefan Svenson
Tranbärsvägen 3
275 63 Blentarp
E-post:
Telefon: 046-85531

Revisor suppleant
 

Kent Jonasson
Blåbärsvägen 19
27563 Blentarp
E-post: lenatolf@gmail.com
Telefon: 0708462189