Välkommen
till
Hemmestorp Södergård

Vårt område uppskattas för sin vackra natur och sin fridfullhet.
Här har vi nära till naturskyddade miljöer, Skåneleden, Kulturens Östarp och Romeleåsens golfbana.

Uppdaterad 2020-02-12 

 

Kommunalt vatten och avlopp
Sjöbo kommun har informerat styrelsen för Södergård om att framdragning av kommunalt vatten och avlopp planeras till perioden 2025-26.
Under förstudien kommer projektören besöka området och inventera befintliga va-anläggningar samt låta utföra geotekniska undersökningar.
 

Hundägares ansvar
Styrelsen har mottagit klagomål på att vägrenarna är nedsmutsade med hundbajs. 
Detta är naturligtvis en sanitär olägenhet, i synnerhet vid tillfällen då kantgräset klipps.
Styrelsen uppmanar därför alla hundägare att plocka upp bajset på vägrenarna efter sina hundar.

Hantering av råttgift m m
En medlems katt har insjuknat ett antal gånger och dött. Veterinären konstaterade med stor sannolikhet att hen fått i sig råttgift. Vi vädjar därför till våra medlemmar att vid hanteringen av råttgift och andra gifter, vidta de åtgärder som krävs för att husdjur och andra djur inte skall komma i kontakt med giftet. 

Bredband fiber det
självkara valet

Teleservice  utbyggnad av fiber i Hemmestorp Södergård är nu genomförd.

nyckelbiotop

Vid Vinbärsvägen och Körsbärsvägen är skogsområde med mycket höga naturvärden.
 Vårt område är ett av 7 områden i Hemmestorp

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna, väg pumphus och grönområden.