Välkommen
till
Hemmestorp Södergård

Vårt område uppskattas för sin vackra natur och sin fridfullhet.
Här har vi nära till naturskyddade miljöer, Skåneleden, Kulturens Östarp och Romeleåsens golfbana.

Uppdaterad 2020-04-25

Hallå Blentarps Värdshus här!
Tel: 076-0113011
Ett erbjudande från oss till er!
Känner du dig orolig eller vill undvika att träffa människor just nu?
Vi kan leverera vår lunch till er under vardagar, så här går det till:
Ni ringer och beställer vad ni vill ha senast 11:00
Vi levererar när vi åker hem vid 16:30 tiden ( vår mat är lagad från grunden och alldeles nylagad så den går utmärkt att värma även dagen efter leverans)
Ni betalar kontant eller med swish: 123-5390489 och märker betalningen med namn, pris och antal portioner
Pris: 90 kr och 70 Kr för pensionärer

Nu har vi även Hämtbox och våra pizzor halvbakade.
Ring och kolla med oss.
http://www.blentarpsvardshus.se/

Väl Mött!
Eva och Peter
Till medlemmarna i Hemmestorp Södergård Samfällighetsförening
TRÄDFÄLLNING
Under den närmaste perioden kommer arbete med trädfällning och röjning att äga rum på föreningens område.
De medlemmar som önskar hjälp med att fälla träd på sin egen tomt kan kontakta Kurt Larsson på telefon
070-8923163.
Avtal om kostnad etc. göres direkt med Kurt Larsson.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Grönområden - vem som bestämmer över dessa
Här nedan är en sammanfattning av regler som avser fastighets/markägare och fastighetsägare.
Sammanställningen är hämtad ur informationshäfte från Riksförbundet Enskilda vägar (REV) där vår samfällighetsförening är medlem.

I ett område där det finns grönområden till exempel allmänning och fritomter är fastighets/markägaren ägare av dessa områden.
Träd är alltid att betrakta som fast egendom och ägs således av fastighets/markägaren. Föreningen ansvarar för förvaltningen av dessa grönområden och avgör i samråd med fastighets/markägaren hur marken ska skötas, till exempel vilka träd som ska tas ner. Enskilda fastighetsägare kan alltså inte ta saken i egna händer och avverka träd på allmänning/fritomt. Om enskild fastighetsägare ser behov av att ett eller flera träd behöver avverkas tas kontakt med föreningens styrelse som då hanterar frågan.

Kommunalt vatten och avlopp
Sjöbo kommun har informerat styrelsen för Södergård om att framdragning av kommunalt vatten och avlopp planeras till perioden 2025-26.
Under förstudien kommer projektören besöka området och inventera befintliga va-anläggningar samt låta utföra geotekniska undersökningar.
 

Bredband fiber det
självkara valet

Teleservice  utbyggnad av fiber i Hemmestorp Södergård är nu genomförd.

nyckelbiotop

Vid Vinbärsvägen och Körsbärsvägen är skogsområde med mycket höga naturvärden.
 Vårt område är ett av 7 områden i Hemmestorp

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna, väg pumphus och grönområden.