Välkommen
till
Hemmestorp Södergård

Vårt område uppskattas för sin vackra natur och sin fridfullhet.
Här har vi nära till naturskyddade miljöer, Skåneleden, Kulturens Östarp och Romeleåsens golfbana.

Uppdaterad 2019-05-01


 


Valborgsmässobål

Fyll tills vidare inte på nya grenar och kvistar på bålet.Styrelsen återkommer om ny dag och tid för bålet.
 
 

Kommunalt vatten och avlopp
Sjöbo kommun har informerat styrelsen för Södergård om att framdragning av kommunalt vatten och avlopp planeras till perioden 2021-2023.
Under förstudien, hösten 2018, kommer projektören besöka området och inventera befintliga va-anläggningar samt låta utföra geotekniska undersökningar.
 

Hundägares ansvar
Styrelsen har mottagit klagomål på att vägrenarna är nedsmutsade med hundbajs. 
Detta är naturligtvis en sanitär olägenhet, i synnerhet vid tillfällen då kantgräset klipps.
Styrelsen uppmanar därför alla hundägare att plocka upp bajset på vägrenarna efter sina hundar.

Hantering av råttgift m m
En medlems katt har insjuknat ett antal gånger och dött. Veterinären konstaterade med stor sannolikhet att hen fått i sig råttgift. Vi vädjar därför till våra medlemmar att vid hanteringen av råttgift och andra gifter, vidta de åtgärder som krävs för att husdjur och andra djur inte skall komma i kontakt med giftet. 

Bredband fiber det
självkara valet

Teleservice  utbyggnad av fiber i Hemmestorp Södergård är nu genomförd.

nyckelbiotop

Vid Vinbärsvägen och Körsbärsvägen är skogsområde med mycket höga naturvärden.
 Vårt område är ett av 7 områden i Hemmestorp

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna, väg pumphus och grönområden.