Välkommen
till
Hemmestorp Södergård

Vårt område uppskattas för sin vackra natur och sin fridfullhet.
Här har vi nära till naturskyddade miljöer, Skåneleden, Kulturens Östarp och Romeleåsens golfbana.
Våren 2022 färdigställdes gång- och cykelväg längs med väg 740, Gamla Lundavägen, mellan Veberöd och avtagsväg till Nämdemansgården.

Uppdaterat 2022-12-12

 

Ang hastigheten i Furet

Styrelsen ber er beakta den rekommenderade fartbegränsningen i furet. Vi har fått in en vädjan om detta från deras styrelse.
Den radar som är vänd mot Södergård visar att trafiken ofta håller en för hög hastighet utifrån den rekommenderade hastigheten.


Uppsikt över era hundar

För allas vår trivsel,  vill vi att hundägare har god uppsikt över era hundar.​​​​​​


Fiber
Fiber via Teleservice  finns draget i hela i Hemmestorp Södergård.


Biotopskyddad mark

Vid Vinbärsvägen och Körsbärsvägen finns skogsområden med mycket höga naturvärden.
 

Vi är ett av sju områden

Hemmestorp Södergård är ett av sju områden i Hemmestorpsområdet


Förvaltning

Vår samhällighet förvaltar gemensamhetsanläggningarna, väg pumphus och grönområden.