Välkommen
till
Hemmestorp Södergård

Vårt område uppskattas för sin vackra natur och sin fridfullhet.
Här har vi nära till naturskyddade miljöer, Skåneleden, Kulturens Östarp och Romeleåsens golfbana.
Under våren 2022 färdigställdes gång- och cykelväg längs med väg 740, Gamla Lundavägen, mellan Veberöd och avtagsväg till Nämdemansgården.

Uppdaterat 2022-09-24

Röjardag

Söndagen den 18 september trimmade vi och röjde sly vid våra vägar och stigar. Ca 20 glada och arbetsvilliga medlemmar deltog. Styrelsen vill framföra ett varmt tack för ert fina engagemang.
Vi hann med att röja det som var planerat men regnet satte stopp för bortkörning av nedklippt sly. Det kommer att göras inom kort. Även om allt inte hann köras ner till kasen så har den växt avsevärt igen.
Inom några veckor kommer den att flamma stolt mot dunkla skyar.
Dagen avslutades med gemensam grillning för dem som kunde delta.
Välkomna ut på promenader på våra fina gångstigar!


 

Uppsikt över era hundar

På förekommen anledning vill styrelsen påminna hundägare om att, för allas vår trivsel,  ha god uppsikt över era hundar.

se även: ​​​​​​


 

Bredband fiber det
självkara valet

Teleservice  utbyggnad av fiber i Hemmestorp Södergård är nu genomförd.

nyckelbiotop

Vid Vinbärsvägen och Körsbärsvägen är skogsområde med mycket höga naturvärden.
 Vårt område är ett av 7 områden i Hemmestorp

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna, väg pumphus och grönområden.