Välkommen
till
Hemmestorp Södergård

Vårt område uppskattas för sin vackra natur och sin fridfullhet.
Här har vi nära till naturskyddade miljöer, Skåneleden, Kulturens Östarp och Romeleåsens golfbana.
Under våren 2022 färdigställdes cykelväg längs med väg 740, Gamla Lundavägen, mellan Veberöd och avtagsväg till Nämdemansgården.

Uppdaterat 2022-08-10

På förekommen anledning vill styrelsen påminna om att ha god uppsikt över era hundar för allas vår trivsel.
se även: ​​​​​​

Röjardag
Söndagen den 18 september blir det återigen en röjardag vid samfällighetens vägar och stigar.
Vi samlas vid informationstavlan kl 10.00.
Vi avslutar röjningen med korvgrillning.
Ytterligare information lämnas så snart som möjligt.
 

Bredband fiber det
självkara valet

Teleservice  utbyggnad av fiber i Hemmestorp Södergård är nu genomförd.

nyckelbiotop

Vid Vinbärsvägen och Körsbärsvägen är skogsområde med mycket höga naturvärden.
 Vårt område är ett av 7 områden i Hemmestorp

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna, väg pumphus och grönområden.