Vägunderhåll
Enskilda vägar är alla vägar som inte sköts av stat eller kommuner. De sköts istället av enskilda markägare eller av organisationer som samfällighetsföreningar. För underhållet av vägarna inom föreningen ansvarar Hemmestorp Södergård Samfällighetsförening. Det är Transportstyrelsen som reglerar hur skötsel och underhåll skall utföras. För detta erhåller föreningen ett årligt bidrag från staten och kommunen.
Föreningen är ansluten till Riksförbundet Enskilda Vägar, REV, som bistår styrelsen med bl.a. rådgivning inom lantmäteri, vägteknik och juridik.

Tony Johansson
Tranbärsvägen 11
Telefon: 076 3292216

Claes Gannfelt
Blåbärsvägen 13
275 63 Blentarp
E-post: samfallighetsf@gmail.com
Telefon: 070 68058 60

Snöjour
För snöröjning och halkbekämpning anlitar föreningen en entrprenör. Våra vägar och vändplatser skall hållas farbara och framkomliga i så stor utsträckning som möjligt. Röjning påbörjas tidigast när snötäcket nått 10cm. Vid akuta situationer kontakta ansvarig.

Claes Gannfelt
Blåbärsvägen 13
275 63 Blentarp
E-post: samfallighetsf@gmail.com
Telefon: 070 68058 60

Tony Johansson
Tranbärsvägen 11
Telefon: 076 3292216

Vatten/pumphus
Samfällighetens egen pump förser föreningens medlemmar med gott och friskt vatten. Vid avbrott eller vattenläcka kontakta pumpansvarig snarast. Kontakta även pumpansvariga i god tid vid reparationer som fordrar avstängning av vattnet så att avstängningen kan aviseras.

Claes Gannfelt
Blåbärsvägen 13
275 63 Blentarp
E-post: samfallighetsf@gmail.com
Telefon: 070 68058 60

Tony Johansson
Tranbärsvägen 11
Telefon: 076 3292216

Mikael Håkansson
Krusbärsvägen 10
275 63 Blentarp
E-post: gsx750es@hotmail.com
Telefon: 070 9927172
 

Lån av redskap
Medlemmarna i Hemmestorp Södergård Samfällighetsförening har möjlighet att låna en utmärkt grästrimmer som underlättar trädgårdsarbetet.
Den är mycket lätt att använda.
Så här beskriver Husqvarna själva sin produkt:
• Inga avgaser, låga ljud- och vibrationsnivåer.
• Utrustad med ett 36 V litiumbatteri med en användningstid på mer än en halvtimme per laddning.
• Kraftfull motor ger 10 procent ökad effektivitet och minskat slitage vilket mer än fördubblar trimmerns livslängd.
• Utrustad med Husqvarnas savE™-teknik för maximal körtid.
• Välbalanserad och lätt vilket ger utmärkt ergonomi och minimerar belastningen för användaren.
 
Du bokar trimmern hos Tony Johanson. (ledamot i styrelsen)076-3292216. Du hämtar och lämnar den hos honom på Tranbärsvägen 11. 

Tony Johansson
Tranbärsvägen 11
Telefon: 076 3292216